AMB EL SUPORT DE:


AGRÍCOLA DE BARBERÀ

La Cooperativa Agrícola de Barberà de la Conca, SCCL és l'hereva i la continuïtat de les dues entitats que hi havia a la població abans de la Guerra Civil. Per una part LA SOCIETAT AGRÍCOLA DE BARBERÀ i d'altra part el SINDICAT AGRÍCOLA DE BARBERÀ, les quals es van fusionar l'any 1934 per prescripció de la Llei de cooperatives. De la primera s'ha heretat l'honor de ser el primer celler cooperatiu de Catalunya (fundat l'any 1894) i de la segona el magnífic celler modernista, obra de l'arquitecte gaudinià Cèsar Martinell. Ambdues entitats continuen unificades des de l'acabament de la Guerra Civil i funcionen com una única cooperativa des d'aleshores. Entre d'altres serveis que es presten als socis, cal afegir com a activitat principal de la cooperativa, l'elaboració i la venda del vi procedent de la collita dels associats.

L'any 1981, de forma conjunta amb altres cooperatives de la comarca, i l'any 1983, de forma individual, es va iniciar l'elaboració del cava sota la marca Castell de la Comanda.

Recentment, s’ha adaptat el celler a les noves tecnologies amb la implantació d’una maquinària moderna i sofisticada, i s’ha construït una agrobotiga en la part frontal de l’edifici.

Descripció del celler

El Celler Cooperatiu de Barberà de la Conca està situat a migdia d’aquesta població i a peu de carretera. Va ser construït entre 1920 i 1921 per l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet (amb l’excepció del dipòsit d’aigua, que va ser construït el 1929), per encàrrec de la secció de viticultura del Sindicat Agrícola de Barberà, amb l’ajut econòmic del Banc de Valls.

El projecte d’aquest celler incorpora les quatre novetats tècniques (constructives i de tecnologia de producció vitivinícola) que es van convertir en invariants pròpies de l’obra de Cèsar Martinell en gairebé tots els seus cellers. Aquestes invariants es concreten en: la construcció de l’estructura de les naus basada en els arcs parabòlics de maó, la situació de les finestres per la ventilació de les naus, els cups subterranis cilíndrics i separats per cambres aïllants ventilades, i la composició i textures de les façanes.

Pel que fa a la tipologia, el procés de producció del vi s’organitza en tres àrees: el moll de descàrrega, la nau d’elaboració i les naus de tines o cups, tipologia que, amb les variants d’organització longitudinal o transversal i adaptació i la topografia del terreny, es va repetint en tots els altres cellers.